Berekening loonbrieven

Hoe berekenen wij de lonen?

Wij werken met een duidelijk en gebruiksvriendelijk webportaal waarin u maandelijks de prestaties van uw werknemers kan aanpassen en doorsturen.

​Zodra wij van u de loongegevens ontvangen en de prestaties van de maand zijn verzonden, berekenen wij de lonen binnen de 24u. Zo kan u de lonen van uw werknemers tijdig betalen en hoeft u niet lang te wachten op de loonverwerking.

​Wij helpen niet enkel bij loonberekeningen voor werknemers maar evengoed loonberekeningen voor bedrijfsleiders.

​We kijken de sectorregels na en houden rekening met de indexeringen. Zo berekenen en bestellen wij maaltijdcheques, ecocheques indien van toepassing in uw sector, maar ook de eindejaarspremie, vakantiegeld, loonbonus, sectorale premies enzovoort.

​Uw werknemers kunnen per e-mail hun loonbrief ontvangen.

Indien u de module ‘vakantieaanvragen’ kiest, kunnen de werknemers hun documenten terugvinden in hun portaal.

Deze module ‘vakantieaanvragen’ geeft uw werknemers de mogelijkheid om vakantie online elektronisch aan te vragen. U kan deze dan goedkeuren of weigeren.

​We berekenen de loonbrieven van bij indiensttreding tot uitdiensttreding van uw werknemer.

Vragen over de loonberekening? We leggen het u graag uit!

Steffie van Assistenza

Wat houdt een loonberekening allemaal in?

Loonsimulatie

U heeft een kandidaat op het oog en wil graag weten wat het u zou kosten om deze vast in dienst te nemen? Wij maken graag een kostprijssimulatie op zodat u de totale kostprijs weet van deze persoon.

Uw kandidaat wil weten wat hij netto zal overhouden van zijn brutoloon? Wij kunnen voor u ook een bruto-netto berekening maken op basis van de persoonlijke gegevens van de kandidaat.

Maaltijdcheques

Wilt u uw werknemer graag maaltijdcheques toekennen? Wij berekenen voor u maandelijks het aantal maaltijdcheques en bestellen deze bij de leverancier van de maaltijdcheques.

Zo hoeft u hier niets voor te doen. Wij brengen alles in orde.

Loonbeslag

U ontvangt een brief waarbij u loon moet inhouden van uw werknemer en doorstorten naar een andere instantie. Wij maken voor u het loonbeslag verder in orde en berekenen de maandelijkse inhoudingen.

U moet hen vaak binnen de 15 dagen een verklaring bezorgen. Wij helpen u graag bij het invullen van deze verklaring.

Werkloosheid

U heeft een periode te weinig werk voor uw werknemer en wenst meer informatie over tijdelijke werkloosheid? We leggen u dit systeem graag uit!

Wij maken voor u ook de aanvraagprocedure bij RVA in orde en melden de eerste effectieve werkloosheidsdag. U ontvangt van ons ook de opgemaakte dopbrieven die u moet afgeven aan uw werknemer.

U moet enkel op het einde van de maand de juiste prestaties doorsturen en de juiste dagen tijdelijke werkloosheid aan ons doorgeven.

Elektronische aangifte

Uw werknemer is langer ziek dan de periode van gewaarborgd loon of is tijdelijk werkloos gesteld wegens economische redenen? Uw werknemer neemt ouderschapsverlof?

Wij versturen alle elektronische aangiftes naar de vakbond of Hulpkas van uw werknemer, naar de RVA, naar de mutualiteit van uw werknemer of naar andere instanties.

Ontslag

U moet afscheid nemen van een werknemer? We berekenen voor u de opzeggingstermijn of de totale kost van de verbrekingsvergoeding.

De laatste loonbrief bevat ook de uitdienstberekening denk maar aan vertrekvakantiegeld, eindejaarspremie, verbrekingsvergoeding enzovoort.

U ontvangt van ons het tewerkstellingsattest, vakantieattesten, C4 en andere documenten.

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel