Sociaal juridisch advies

Hoe lossen wij uw juridische vragen op?

Zit u met een probleem of juridisch vraagstuk? Dat is voor ons geen probleem, wij trachten steeds zo snel als mogelijk een klaar en duidelijk antwoord te bezorgen op al uw vragen. Dit kan gaan over verscheidene onderwerpen zoals indiensttreding, tewerkstelling, arbeidsduur, nachtarbeid, zondagarbeid, ziekte, ouderschapsverlof, vlaams opleidingsverlof, overuren, ontslag, vragen over uw paritair comité of sector enzovoort. U kan steeds met al uw vragen bij uw contactpersoon terecht.
Sociaal juridisch advies

Uw contactpersoon leren kennen?

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel