Nieuws

Nieuws

Graag op de hoogte blijven van de nieuwste regels?

Tijdelijke werkloosheid en vakantierechten in 2022

Tijdelijke werkloosheid en vakantierechten in 2022

De dagen tijdelijke werkloosheid corona in 2020 werden reeds gelijkgesteld voor de vakantierechten in 2021. Hiervoor ontving de werkgever een compensatie van de RSZ. Recent besliste de regering dat de dagen tijdelijke werkloosheid corona in 2021 gelijkgesteld worden...

Fiscaal voordelige overuren terug naar 180 per jaar

Fiscaal voordelige overuren terug naar 180 per jaar

De sociale partners hebben beslist om het aantal fiscaal voordelige overuren op te trekken van 130 naar 180 per kalenderjaar per werknemer. Wanneer de werknemer die overuren presteert, kunnen zowel de werknemer als werkgever hiervoor genieten van een fiscaal voordeel:...

120 bruto-netto overuren ofwel ‘relance-uren’

120 bruto-netto overuren ofwel ‘relance-uren’

Werkgevers uit cruciale sectoren konden eerder in 2021 reeds gebruik maken van de 120 vrijwillige netto overuren in het kader van de coronareglementering. Dit werd uitgebreid voor alle sectoren voor 2021 en 2022. Werknemers die overuren presteren, kunnen deze nu...

Vaccinatieverlof corona

Vaccinatieverlof corona

Binnenkort krijgen de werknemers het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon, gedurende de tijd die nodig is om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Het gecreëerde wetsontwerp spreekt van 'recht op klein verlet'. Het ontwerp werd nog niet...

RSZ-korting eerste werknemer verlengd voor onbepaalde duur

RSZ-korting eerste werknemer verlengd voor onbepaalde duur

Joepie, dan toch! De doelgroepvermindering eerste aanwerving wordt voor onbepaalde duurtijd verlengd. De werkgever die na 31/12/2020 een eerste werknemer in dienst wil nemen, kan dus nog steeds genieten van de vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen RSZ. De federale...

Strengere controle op telewerk

Strengere controle op telewerk

De coronacijfers stagneren en er werd eerder al een verband gelegd met de toegenomen mobiliteit op de wegen. Het risico op een derde coronagolf is reëel. In het kader van de gedeeltelijke lockdown, werd telewerk opnieuw verplicht. Deze verplichting geldt niet wanneer...

Beschermingspremie voor tijdelijk werkloze werknemer

Beschermingspremie voor tijdelijk werkloze werknemer

De werknemer die in 2020 een bepaald aantal dagen tijdelijk werkloos was, zal een extra beschermingspremie ontvangen. Wie? Bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen, die in de periode van 1 maart 2020 tot 30 november 2020 minstens: 53...

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021 naar 15 dagen

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021 naar 15 dagen

De werknemer die dit jaar vader of meeouder geworden is, heeft recht op tien dagen geboorteverlof. Deze tien dagen zijn op te nemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen worden betaald door de werkgever, de zeven daaropvolgende...

Graag meer informatie?

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 0493 19 16 36

BE0761.496.718.

Sint-Antoniusbaan 301
2980 Zoersel