Nieuws

Nieuws

Akkoord sociale partners over corona

Werkgevers en vakbonden bereikten al een overeenkomst over een aantal zaken. Echter is er nog geen realiteit aangezien er nog geen regelgevende teksten werden neergeschreven. Deze informatie geldt onder voorbehoud.

  1. De periode tijdelijke werkloosheid overmacht wordt gelijkgesteld voor vakantiedagen van de werknemers. Momenteel was er al gelijkstelling tot 30 juni 2020. De verlenging van gelijkstelling voor de periode vanaf 1 juli 2020 tot het einde van dit jaar zou overeengekomen worden. Werknemers verliezen in 2021 aldus geen vakantiedagen en geen vakantiegeld indien zij dit jaar tijdelijk werkloos waren omwille van overmacht.
  2. De sociale partners zijn het er over eens om in het kader van tijdskrediet het corona-ouderschapsverlof, corona-landingsbaan en corona-tijdskrediet te neutraliseren. Dat wil zeggen dat deze periode niet meetelt voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde. Een werknemer die loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet wenst, moet gedurende 12 maanden, of 24 maanden voor een landingsbaan, gewerkt hebben volgens een welbepaalde arbeidsregeling. Om te voldoen aan deze tewerkstellingsvoorwaarde, moet de werknemer effectief prestaties leveren. Sommige periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met effectieve prestaties en andere worden geneutraliseerd.
  3. Er is ook reeds een akkoord over de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Normaal daalt de werkloosheidsuitkering na verloop van tijd.

Het akkoord vereist ook nog een aantal acties van de regering.

We houden u hierover verder op de hoogte!

2 mannen die handenschudden
Gepubliceerd op: 18 september 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel