Nieuws

Nieuws

Bonusplan of cao nr. 90

Wat is een bonusplan?

Met het bonusplan kan jij als werkgever een voordelige financieel voordeel toekennen aan (een deel van) jouw werknemers door vooraf collectieve doelstellingen vast te stellen. De resultaten van deze periode zijn nog onzeker en hebben slechts betrekking op een vooraf vastgelegde periode of referteperiode.

Hier ligt de nadruk op het collectieve aspect. Dit betreft bijvoorbeeld alle werknemers samen of slechts een bepaalde werknemerscategorie die opgestelde doelen dienen te behalen.

Nog niet eerder van gehoord maar wil je het wel invoeren?

Om dit bonusplan in te voeren dient er uiteraard een bepaalde procedure gevolgd te worden. Dit bonusplan kan ingevoerd worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of via een toetredingsakte. Op de site van de FOD WASO wordt de procedure gedetailleerd uitgeschreven en kan je meer informatie terugvinden over de invoering en neerlegging hiervan.

Is deze bonus nu voordelig?

Voor de vastgestelde bonus moet de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% betalen. De werkgever betaalt op zijn beurt patronale bijdrage van 33%. Echter hoeft hier geen bedrijfsvoorheffing op betaald te worden zolang het grensbedrag van 3434 euro niet wordt overschreden.

Binnen welke termijn moet dit nu gebeuren?

Kies je het kalenderjaar 2023 als referteperiode, dan moet u uw cao of toetredingsakte uiterlijk op 30 april 2023 neerleggen.

Moet het gecommuniceerd worden aan de werknemers?

Jij als werkgever bent verplicht om elke desbetreffende werknemer te informeren aan de hand van een informatieblad bij de afloop van de referteperiode, uitbetaald of niet.

muntstukken van 1 euro
Gepubliceerd op: 30 maart 2023

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel