Nieuws

Nieuws

Bouwverlof volgen of niet?

Het voorgestelde bouwverlof in paritair comité 124 betreft een aanbeveling. De werkgever is niet verplicht om deze aanbeveling te volgen. Een periode van collectieve vakantie moet besproken worden met de werknemers.

Wilt u afwijken van het bouwverlof? Dan moet u zichzelf de vraag stellen of deze periode werd opgenomen in uw arbeidsreglement.

De periode is niet opgenomen in het arbeidsreglement

U kan in onderling overleg met de werknemers bepalen wanneer er een collectieve sluiting wordt ingepland en/of wanneer de werknemers hun vakantie opnemen. het vormt geen probleem om tijdens het bouwverlof verder te werken.

De periode werd opgenomen in het arbeidsreglement

De periode van collectief verlof is nu een periode van collectieve sluiting van de onderneming. Dit houdt onder meer in dat de werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben opgebouwd, in principe recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens collectieve sluiting.

Maar ook in deze situatie kan u afwijken van het bouwverlof:

  • Schriftelijk akkoord van de werknemers om hen te laten werken tijdens de initiële periode van collectief verlof;
  • Melding maken aan Toezicht op de Sociale Wetten van wie, wat, waar en wanneer werkt en wanneer de betrokken werknemers dan wel hun vakantie zullen opnemen.

Wij helpen u graag om deze formaliteiten in orde te brengen.

sorry we are closed
Gepubliceerd op: 7 juli 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel