Nieuws

Nieuws

Corona-werkloosheid en economische werkloosheid

Vanaf 1 september 2020 zullen vele werkgevers moeten gebruik maken van werkloosheid omwille van economische redenen. Momenteel kan iedereen nog gebruik maken van werkloosheid overmacht omwille van de coronacrisis.

De regering wil echter een versoepeling invoeren voor de economische werkloosheid en dit van 1 september 2020 tot 31 december 2020.

Bepaalde werkgevers zullen nog gebruik kunnen maken van de corona-werkloosheid. Welke werkgevers dat zijn, is momenteel nog niet duidelijk.

Arbeiders

Voor de arbeiders komt er een versoepeling van de maximale duurtijd van de economische werkloosheid. Momenteel kan u een periode aanvragen voor maximum vier weken volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst. Deze duurtijd wordt uitgebreid naar acht weken.

Wanneer dan de maximumduur bereikt is, moet er minstens één verplichte werkweek (regeling van volledige arbeid) ingevoerd worden.

Bedienden

De werkgever zal moeten aantonen dat:

  • hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag van economische werkloosheid een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of productie heeft, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
  • én hij de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand aanbiedt.

Net als in de huidige regeling moet de onderneming gebonden zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, ondernemingscao of ondernemingsplan.

Het kan zijn dat de regering de CAO nr. 147 verlengt. Op die manier zouden ze de ondernemingen die (nog) niet gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan, tegemoet kunnen komen.

Een bijkomende versoepeling bepaalt dat het ondernemingsplan niet meer goedgekeurd moet worden door de ‘commissie ondernemingsplannen’.

Economische werkloosheid voor bedienden kan maar voor een maximum aantal kalenderweken per kalenderjaar. Dit maximum wordt tijdelijk uitgebreid van 16 weken naar 16+8 weken volledige schorsing. In geval van gedeeltelijke schorsing wordt de uitbreiding van 26 weken naar 26+8 weken voorzien.

De eerste ontwerptekst met voormelde versoepelingen werd ondertussen door de ministerraad goedgekeurd. Toch zijn er nog veel openstaande vragen (termijn, indieningsprocedure, bewijs, aangifte, toelaatbaarheidsvoorwaarden, verplichtingen, enz.).

De werkgever kan zich aldus nog niet grondig voorbereiden op de situatie na 31 augustus 2020. Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

RVA logo
Gepubliceerd op: 1 juli 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel