Nieuws

Nieuws

Corona werkloosheid en vakantierechten

Oorspronkelijk werden dagen tijdelijke werkloosheid overmacht niet gelijkgesteld voor de berekening van het aantal vakantiedagen. De regering heeft echter beslist deze dagen met effectieve arbeidsdagen gelijk te stellen voor de periode 1 februari tot 30 juni 2020. Dit is nu ook het geval voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Concreet betekent dit dat de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld.

Er is nu ook overeengekomen dat de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in de periode van 1 september tot 31 december 2020 gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de vaststelling van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld in 2021.

Echter zullen de werkgevers wel een financiële compensatie krijgen omdat ze de koste van deze gelijkstelling van februari tot december 2020 zullen moeten dragen.

Voor de bedienden heeft men beslist te werken met een percentage. Dit percentage geeft weer hoeveel de betrokken werkgever beroep heeft gedaan op tijdelijke werkloosheid corona in het tweede kwartaal 2020. Dit is het resultaat van de verhouding effectief aantal dagen tijdelijke werkloosheid ten opzichte van het normaal aantal dagen tewerkstelling per bediende.

Percentage bepalend voor toekenning van de compensatie:

– de onderneming die in kwartaal 2-2020 minder dan 10% beroep deed op tijdelijke werkloosheid overmacht, ontvangt geen compensatie;

– de onderneming die in kwartaal 2-2020 tussen de 10 en 20% beroep deed op tijdelijke werkloosheid overmacht, ontvangt een compensatie van 33%, toegepast op het aandeel van de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld;

– de onderneming die in kwartaal 2-2020 tussen de 20 en 50% beroep deed op tijdelijke werkloosheid overmacht, ontvangt een compensatie van 66%, op de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld;

– de onderneming die in kwartaal 2-2020 voor méér dan 50% beroep deed op tijdelijke werkloosheid overmacht, ontvangt een compensatie van 100% op de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld.

Deze berekening is een eenmalige operatie die gerealiseerd zal worden in de loop van het tweede trimester van 2021.

We houden u op de hoogte als hierover ook effectief een wet wordt gepubliceerd.

een strand met mensen op
Gepubliceerd op: 18 november 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel