Nieuws

Nieuws

Economisch werkloze bedienden & vormingsdagen

De werkgever die vanaf 1 september 2020 geen beroep meer kan doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus, kan nog wel beroep doen op economische werkloosheid. De bedienden die u economisch werkloos stelt, hebben dan recht op twee opleidingsdagen per maand.

  1. U moet de vormingsdagen aanbieden aan alle bedienden die economisch werkloos zijn in de periode van 1 september tot 31 december 2020. U bent dit enkel verplicht als u gebruik heeft gemaakt van de bijzondere procedure voor de economische werkloosheid.
  2. U moet uw bedienden twee opleidingsdagen per maand waarin uw bedienden tijdelijk werkloos zijn, aanbieden. Het maakt daarbij niet uit hoeveel dagen uw werknemers die maand tijdelijk werkloos zijn.
  3. U kan de vormingsdagen heel vrij invullen. Het volmachten-besluit legt immers geen minimumduur of inhoudelijke verplichtingen op. Er is ook geen verplichting om externe vormingen aan te bieden. De twee vormingsdagen moeten wel op verschillende dagen gegeven worden. Ook de opleidingen aangeboden door het sectoraal fonds van het bevoegde paritair comité komen in aanmerking als vorming.
  4. Het is de bedoeling om de vormingen in te plannen op een werkloosheidsdag. En dat in de maand waarin uw bedienden werkloos zijn. Als u de vorming aanbiedt op een werkloosheidsdag, bent u geen loon verschuldigd. Het is evenwel niet verboden om de opleiding op een normale werkdag aan te bieden. In dat geval moet de opleiding plaatsvinden tijdens de voorziene arbeidsuren en bent u uw bediende loon verschuldigd.
  5. Als u geen vorming aanbiedt, kan RVA de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen weigeren. Als RVA dit weigert, bent u uw werknemer loon verschuldigd voor de dagen waarop u hem geen werk verschaft.

Het is belangrijk om, telkens wanneer u een opleiding organiseert, deze uren ook door te geven aan uw sociaal secretariaat als ‘opleiding’.

Bron: NSZ

2 dames die iets aan het bespreken zijn
Gepubliceerd op: 6 september 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel