Nieuws

Nieuws

Koopkrachtpremie

Ondernemingen die in 2022 goede resultaten hebben behaald, kunnen een koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Deze premie is fiscaal voordelig en wordt toegekend in vorm van papieren of elektronische consumptiecheques, het kan dus niet in geld worden omgeruild.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Ondernemingen die hoge winsten hebben behaald tijdens de crisis kunnen maximaal 500 euro toekennen per werknemer. Voor ondernemingen met uitzonderlijk hoge winsten kan dit bedrag opgetrokken worden tot 750 euro.

Wat zijn hoge of uitzonderlijke winsten?

De regering zal dit waarschijnlijk niet verder definiëren en zullen de sectoren en ondernemingen dit zelf moeten interpreteren.

Hoe kan u deze premie toekennen?

De toekenning van de koopkrachtpremie moet vastgelegd worden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sector- of ondernemingsvlak.

  • Indien het een cao betreft op het niveau van een paritair comité moet deze de hoge en de uitzonderlijk hoge winst in 2022 definiëren om rechtsgeldig te zijn.
  • In het geval van een cao op ondernemingsvlak, moet deze een rechtvaardiging bevatten dat de onderneming wel degelijk goede resultaten behaald hebben tijdens de crisis.
  • Wanneer geen cao afgesloten kan worden, wegens gebrek aan vakbondsafvaardiging,  kan de toekenning van de premie ook worden toegekend op basis van een individuele overeenkomst.

Vanaf wanneer kan de premie toegekend worden?

De premie kan toegekend worden vanaf 01/06/2023 tot en met 31/12/2023 en kan besteed worden tot ten laatste 31/12/2024.

Bijzondere werkgeversbijdrage

De koopkrachtpremie is 100% vrijgesteld van belastingen en van normale RSZ-bijdragen als de toekenningsregels gevolgd worden. Echter is de werkgever wel een bijzondere patronale bijdrage van 16,5% verschuldigd op het bedrag van de toegekende premie.

man die blij is op een bankje met zijn computer
Gepubliceerd op: 22 mei 2023

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel