Nieuws

Nieuws

Recht op zorgverlof?

Wat is zorgverlof?

Sinds 10 november 2022 hebben werknemers ieder kalenderjaar recht op maximaal vijf dagen ‘zorgverlof’. Deze vijf onbetaalde dagen kunnen al dan niet aaneensluitend opgenomen worden. Zorgverlof bestaat voor het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezins- of familielid dat om medische redenen nood heeft aan aanzienlijke begeleiding.

Dit ‘zorgverlof’ kadert zich binnen het verlofkrediet van het ‘verlof wegens dwingende redenen’ (ofwel sociaal verlof), dat 10 dagen bevat. Echter het zorgverlof wordt van het verlof omwille van dwingende redenen in mindering gebracht.

Verwittiging werkgever?

De werknemer die zorgverlof wilt opnemen, moet zijn werkgever hier vooraf van verwittigen. Hoewel het geen verplichting is, is het aan te raden een schriftelijke verwittiging te geven om problemen te voorkomen. Daarnaast moet de werknemer ‘zo spoedig mogelijk’ een attest bezorgen aan de werkgever om zijn afwezigheid te bewijzen. Er kan dus niet verplicht worden het attest vooraf of de dag zelf nog te bezorgen aangezien het de werknemer anders beperkt in de mogelijkheid om het zorgverlof op te nemen in onvoorziene omstandigheden.

Wat is zo spoedig mogelijk?

Het attest moet in het kalenderjaar waarin het zorgverlof opgenomen wordt door de behandelend arts van het betrokken gezins- of familielid afgeleverd zijn. Hieruit moet blijken dat het gezins- of familielid wel degelijk nood heeft aan aanzienlijke zorg of steun wegens medische redenen. Echter mag dit attest de reden zelf niet vermelden.

Ontslagbescherming of niet?

De werknemer die het zorgverlof opneemt kan niet ontslagen worden, behalve om redenen die vreemd zijn aan het zorgverlof.  Deze beschermingsperiode begint vanaf de kennisgeving van het zorgverlof tot een maand na de opname ervan. Werkgevers die deze ontslagbescherming schenden, dienen een forfaitaire vergoeding te betalen aan de werknemer gelijk aan zes maanden brutoloon van de werknemer.

een vrouw die een oudere vrouw aan het helpen is
Gepubliceerd op: 6 april 2023

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel