Nieuws

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid overmacht bij sluiting klas/school

De werknemer die normaal gezien vakantie moet opnemen om zijn of haar kind(eren) op te vangen ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen, kan beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werknemer krijgt voor deze periode een werkloosheidsuitkering.

Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvang (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten).

Er kunnen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd zolang het kind niet terug kan naar de kinderopvang, de school of de opvang voor gehandicapten.

De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. RVA publiceerde reeds een ‘attest sluiting corona’, dat moet ingevuld en ondertekend worden door de bevoegde instelling. De werknemer moet ook een deel van dit attest vervolledigen en ondertekenen. Dit attest moet onmiddellijk bezorgd worden aan de werkgever.

Werkgever is een ‘hard getroffen onderneming of sector’

De werkgever kan bijgevolg nog gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. U moet het attest ter beschikking houden van RVA, bij een controle kan dit opgevraagd worden.

Er moet geen mededeling gebeuren en er moeten geen dopkaarten afgeleverd worden. U dient op het einde van de maand de prestaties aan uw sociaal secretariaat te bezorgen en die dagen aan te duiden als corona werkloosheid overmacht.

Bij verwerking van de loonprestaties op het einde van de maand, versturen wij alle elektronische aangiftes aan RVA en de uitbetalingsinstelling.

Werkgever is niet erkend als hard getroffen onderneming of sector

U dient het attest zo snel als mogelijk aan ons te bezorgen. Wij melden elektronisch de mededeling aan RVA en bezorgen hen het ‘attest corona sluiting’.

We drukken de dopkaarten en versturen u deze per post zodat u die kan afgeven aan uw werknemer.

Bij verwerking van de loonprestaties van die maand, versturen wij ook alle elektronische aangiftes aan RVA en de uitbetalingsinstelling.

Deze regeling zal in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 en momenteel tot 31 december 2020.

3 kinderen op weg naar school met mondmasker op
Gepubliceerd op: 15 oktober 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel