Nieuws

Nieuws

Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs chocolatier

Het toepassingsgebied van de flexi-jobbers wordt opnieuw uitgebreid. Vanaf 1 maart 2023 is het wetsvoorstel aangenomen dat het ook mogelijk zal zijn om een flexi-job aan te vangen bij chocolatiers die hun producten rechtstreeks aan de eindklant verkopen.

Deze uitbreiding is tot stand gekomen aangezien ze grotendeels gelijkaardige activiteiten uitvoeren als bakkers, die vandaag de dag al wél flexi-jobbers kunnen inzetten.

Richtlijnen

  • Een werknemer kan alleen een flexi-job aanvangen als het minstens 4/5 werkt voor één of meerdere werkgevers. Concreet moeten ze in het derde kwartaal (9 maanden) dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt.
  • Deze voorwaarde geldt niet voor gepensioneerden

Er zijn nog enkele speciale regelingen:

  • Een medewerker bij u in dienst, onder een ander statuut dan flexi-jobber, kan ook bij u een flexi-job aanvangen op voorwaarde dat hij/zij minder dan 4/5 werkt in de andere arbeidsovereenkomst.
  • Er kan geen flexi-job uitgevoerd worden indien een medewerker zijn/haar opzegtermijn doet of er een verbreking- of ontslagvergoeding aan hem/haar wordt uitbetaalt.

Flexiloon

Een flexi-job is zowel fiscaal als sociaal voordelig voor zowel u als werkgever en de flexi-jobber in kwestie.

Na de loonindexatie, bedraagt het flexiloon sinds 1 januari 2023 uit een basisloon van minstens 14,29 EUR. Dit bedrag wordt aangevuld met het flexi-vakantiegeld, dat 7,67% bedraagt, alsook met flexi-premies/- en vergoedingen en voordelen van welke aard dan ook. Uiteindelijk komt het neer op een minimumloon van 15,39 EUR.

Dit loon is vrijgesteld van sociale bijdragen alsook van bedrijfsvoorheffing, wat wil zeggen dat het brutoloon gelijk staat aan de nettovergoeding die de flexi-jobber ontvangt. U betaalt hiervoor een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op dit loon. Echter zijn zowel het flexi-loon, de flexi-vergoedingen, het flexi-vakantiegeld en de bijzondere bijdragen aftrekbare beroepskosten.

Raamovereenkomst flexi-job

Voor de aanwerving van een flexi-job dient er een eenmalige (raam)overeenkomst afgesloten te worden waarin zaken als het loon en functie worden opgenomen. Bij de beëindiging van deze overeenkomst, baseert u zich op de huidige ontslagregels van contracten van onbepaalde duur.

Niet zeker of u flexi-jobbers mag tewerkstellen of heeft u nog bijkomende vragen? Neem dan zeker eens contact met ons op en we zoeken het voor u uit.

chocolade close up
Gepubliceerd op: 8 juni 2023

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel