Nieuws

Nieuws

Vaccinatieverlof corona

Binnenkort krijgen de werknemers het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon, gedurende de tijd die nodig is om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren.

Het gecreëerde wetsontwerp spreekt van ‘recht op klein verlet‘.

Het ontwerp werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en treedt dus ook nog niet in werking. Vermoedelijk wordt dit pas begin april neergelegd.

De belangrijkste stellingen van het vaccinatieverlof:

  • De werknemer die opgeroepen wordt om zich te laten vaccineren tijdens de arbeidsuren, mag afwezig zijn van het werk;
  • Deze afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie;
  • Tijdens deze afwezigheid betaalt de werkgever het gewone loon door;
  • De werknemer dient de werkgever vooraf te verwittigen dat hij afwezig zal zijn;
  • De werkgever kan de werknemer verzoeken een bewijs te leveren dat hij aanspraak kan maken op het vaccinatieverlof bijvoorbeeld de uitnodiging, bevestiging van de afspraak. Door privacy mag de werkgever het bewijs niet bijhouden.

Momenteel is er nog geen afdwingbaar recht van betaald vaccinatieverlof. Wordt uw werknemer opgeroepen om zich tijdens de arbeidsuren te laten vaccineren? Dan zal hij samen met de werkgever in onderling akkoord tot een oplossing moeten komen bijvoorbeeld vakantie opnemen, afspreken dat hij betaald of onbetaald afwezig mag zijn, …

Wat als je werknemer ziek wordt door de vaccinatie?

De werknemer heeft dezelfde verplichtingen als bij een arbeidsongeschiktheid en ook voor de werkgever blijven dezelfde regels van toepassing:

– Werknemer dient werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn ziekte;

– Werknemer bezorgt werkgever een attest van arbeidsongeschiktheid binnen de twee werkdagen indien het arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst dit vereist;

– Werkgever betaalt gewaarborgd loon.

doctor die prikje geeft in rechter arm
Gepubliceerd op: 1 maart 2021

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel