Nieuws

Nieuws

Vanaf 1 september 2020 welk type werkloosheid?

Sommige werkgevers die voldoen aan de voorwaarden, kunnen verder tijdelijke werkloosheid overmacht blijven inroepen omwille van de corona-crisis. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan heeft u de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. We leggen het u hieronder uit:

Tijdelijke werkloosheid overmacht: voor uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren

Vanaf 1 september 2020 komen enkel ondernemingen in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid overmacht wanneer:

 • die minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020 hebben gekend OF
 • die in een sector zit die werd aangeduid door de Minister van Werk via een besluit. Momenteel zijn er nog geen sectoren aangeduid.

Bij verderzetting van dit systeem blijven alle voorgaande maatregelen van toepassing: vrijstelling van controlekaarten voor de werknemer tot december 2020, geen uitkeringsaanvraag enkel een maandelijkse elektronische aangifte via uw sociaal secretariaat. Ook de meldingsplicht aan uw werknemer blijft verder bestaan! U bent verplicht om uw werknemers op de hoogte te brengen van de tijdelijke werkloosheid. In deze kennisgeving moeten onder meer de periode van tijdelijke werkloosheid en de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is, vermeld worden.

U dient het formulier C106A-CORONA-HGO (hard getroffen onderneming) via e-mail te bezorgen aan RVA. Er is geen indieningstermijn maar we raden aan om het formulier zo snel mogelijk te bezorgen en best vóór de aanvang van de corona-werkloosheid. U krijgt dan van RVA een antwoord dat positief of negatief zal zijn. Indien het antwoord positief is, kan u verder tijdelijke werkloosheid overmacht toepassen tot 31 december 2020.

Heeft u vanaf 1 september 2020 onterecht dit systeem verder gebruikt? Dan bent u loon verschuldigd voor de betrokken werkloosheidsdagen.

Bent u bij ons aangesloten en wilt u graag weten of u voldoet aan de 20% voorwaarde? Stuur dan zeker een mail naar info@assistenza.be.

Wilt u vanaf 1 september werkloosheid invoeren en weet u niet onder welke regeling u valt? Stuur ons dan zeker een mail, dan zoeken wij dat samen met u uit!

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: overgangsregeling tot 31 december 2020

Voldoet u niet aan de voorwaarden om u te beroepen op tijdelijke werkloosheid overmacht? Dan kan u zich beroepen op de overgangsregeling economische werkloosheid.

1. Economische werkloosheid arbeiders

De duurtijd van de economische werkloosheidsperiode wordt aangepast:

 • In geval van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst (volledige stopzetting van de arbeid) is de maximale duurtijd 8 weken (in plaats van 4 weken). Na deze periode volgt steeds een verplichte werkweek;
 • In geval van regeling van gedeeltelijke ‘grote schorsing’ (minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken met ten minste 2 arbeidsdagen) zal de maximale toegestane duurtijd 15 weken bedragen (in plaats van 3 maanden).

Buiten de uitbreiding van de duurtijd, verandert er niets aan het systeem van economische werkloosheid. Dat wil zeggen:

 • een arbeider die recht heeft op bepaalde dagen inhaalrust, kan u niet economisch werkloos stellen;
 • u mag het werk van de tijdelijk werkloze werknemer niet uitbesteden aan derden;
 • u dient de werknemers de vereiste kennisgevingen en mededelingen te bezorgen;
 • aanvraagprocedure aan RVA richten;
 • maandelijks mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag via de portaalsite van RVA versturen;
 • controlekaarten afleveren aan de arbeider;
 • elektronische aangiftes laten indienen door uw sociaal secretariaat.

En de andere regels opgelegd door de sector, verplicht naleven.

2. Economische werkloosheid bedienden

Toepassingsvoorwaarden:

 • aantonen dat u in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering economische werkloosheid, een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
 • verplicht twee vormingsdagen per maand aanbieden aan de bedienden die in economische werkloosheid werden geplaatst. Deze vormingsdagen moeten gepland worden op een werkloosheidsdag;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of ondernemingsplan. Het ondernemingsplan moet opgemaakt worden en opgestuurd worden naar de FOD WASO. In dit ondernemingsplan moet u aantonen dat de onderneming in het voorafgaandelijk kwartaal een daling heeft gekend van minstens 10% van de omzet of productie in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

De maximum duurtijd per kalenderjaar wordt met 8 kalenderweken verhoogd:

 • 24 weken in geval van volledige schorsing: er wordt geheel niet meer gewerkt (in plaats van 16 weken);
 • 34 weken in geval van gedeeltelijke schorsing: minstens 2 arbeidsdagen/week (in plaats van 26 weken).

Procedure:

 1. Opmaak van een ondernemingsCAO of ondernemingsplan
 2. Als u gebruik wil maken van de overgangsmaatregel voor uw bedienden, moet u bij de RVA het formulier C106-CORONA-OVERGANGSREGELING indienen. U moet dit formulier aangetekend versturen naar de RVA uiterlijk 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ aan RVA (dit moet 7 kalenderdagen voor de aanvang van de werkloosheid gebeuren). Bijvoorbeeld: u wilt uw bediende vanaf 1 september 2020 economisch werkloos stellen, dan dient u de voorafgaande mededeling te versturen uiterlijk op 24 augustus 2020 en het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSREGELING uiterlijk op 10 augustus 2020.
 3. 7 dagen voor aanvang van de werkloosheid moet een elektronische mededeling gebeuren aan RVA + kennisgeving aan de werknemer

Binnen de twee weken na verzending van het formulier krijgt u antwoord van RVA.

Alle andere regels van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen blijven van toepassing. Dit wil zeggen:

 • een bediende die recht heeft op bepaalde dagen inhaalrust, kan niet economisch werkloos gesteld worden;
 • u mag het werk van de tijdelijk werkloze werknemer niet uitbesteden aan derden;
 • u moet gebonden zijn door een sectorale CAO, een CAO in de onderneming of een ondernemingsplan;
 • een formulier C106A-CORONA sturen naar RVA;
 • u dient de werknemers de vereiste kennisgevingen en mededelingen te bezorgen;
 • controlekaarten afleveren aan de bediende;
 • maandelijks mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag via de portaalsite van RVA versturen;
 • elektronische aangiftes laten indienen door uw sociaal secretariaat.

En de andere regels opgelegd door de sector, verplicht naleven.

De bediende heeft recht op 70% van zijn (geplafonneerd) loon als werkloosheidsuitkering zonder het RVA-supplement van 5,63€ per dag. U bent als werkgever namelijk verplicht om de bediende een supplement te betalen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Heeft u vragen omtrent deze regeling of wilt u graag weten wat u moet doen voor de invoering van werkloosheid vanaf 1 september? Stuur dan zeker een e-mail naar info@assistenza.be. We helpen u graag!

documenten
Gepubliceerd op: 4 augustus 2020

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel