Nieuws

Nieuws

Wanneer de vonk overslaat… op de werkvloer

Het is niet uitzonderlijk dat er op de werkvloer vonken overslaan. Samenwerken met dezelfde persoon dag in, dag uit, schept een band die verder kan gaan dan alleen collega’s.

Wat als uw werknemer in een nieuwe relatie zit met een collega op het werk? Hoe gaat u hiermee om? Mag de werkgever de relatie stopzetten/verbieden? Kan de werknemer ontslagen worden hierdoor?

Dit zijn allemaal vragen waar we in dit artikel een antwoord zullen bieden.

Mag een werkgever liefdesrelaties op de werkvloer verbieden?

Het antwoord hier is duidelijk, neen. Dit gaat regelrecht in tegen het recht op privacy. Iedereen heeft recht op een privéleven waar liefdesrelaties ongetwijfeld een onderdeel van zijn.

Kan je ontslagen worden door een liefdesrelatie aan te gaan?

Hoewel een liefdesrelatie op de werkvloer geen reden is tot ontslag, kan deze wel aanleiding geven tot negatieve gevolgen. Zo kan deze leiden tot openbare uitingen van genegenheid, verminderde prestaties, belangenconflicten, spanningen tussen collega’s…. In deze gevallen kan de werkgever wel tussen beiden komen en eventueel maatregelen nemen. Zo kan de werkgever, in onderling overleg met de betrokkenen, overgaan tot een verplaatsing naar een ander departement met een gelijkaardige functie. In extreme gevallen kan ontslag om dringende reden het geval zijn, bij bijvoorbeeld ongepast intiem gedrag op de werkvloer.

Wat kan de werkgever doen?

De werkgever kan dergelijke zaken toelichten in het arbeidsreglement. Hierin worden de grenzen afgebakend en dienen als herinnering aan de regels die gelden.

Tips & tricks – Werkgever

  1. Bepaal de grenzen, procedures en regels in het arbeidsreglement en communiceer deze met de werknemers. Zo weten zij wat van hen verwacht wordt in het geval van de aanvang van een liefdesrelatie met een collega.
  2. Behoud de vertrouwensrelatie tussen u en de werknemers. Garandeer transparantie in dergelijke zaken en maak voldoende afspraken met de betrokkenen.

Tips & tricks – Werknemer

  1. Spreek af met de (nieuwe) liefdespartner. Maak duidelijke afspraken over hoe u zich zal gedragen op het werk.
  2. Wees open in jullie relatie. Niet alleen tussen jullie, maar ook op de werkvloer. Communiceer de relatie voordat er geroddeld wordt.
  3. PDA: Public Display of Affection of openbare uitingen van affectie. Hou het professioneel op het werk, zorg dat u onderscheid maakt tussen de werkrelatie en de persoonlijke relatie.
een man & een vrouw in een privé jet
Gepubliceerd op: 13 april 2023

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel