Hoewel het nog een ontwerpwetgeving betreft, zal er een einde gemaakt worden aan de ongelijkheid en onduidelijkheid in de bepaling van de opzeggingstermijnen van arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn vóór 1 januari 2014.

Volgens dit wetsontwerp zullen opzeggingstermijnen ook volgens de uniforme opzeggingstermijnen bepaald worden. Zo kan deze bij een bediende of arbeider maximaal 13 weken bedragen.

Indien het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, treden de wijzigingen 6 maanden nadien in.