Tijdelijke korting op RSZ Q1 & Q2 2023

Tijdelijke korting op RSZ Q1 & Q2 2023

Het begrotingsakkoord voorziet een korting op patronale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Voor het derde en vierde kwartaal zou er een uitstel van betaling mogelijk zijn, echter is er voor kwartaal 3 & 4 nog geen definitieve regeling...
Een laattijdige dimona-aangifte? Let op voor de boete!

Let op voor meerdere schadevergoedingen!

Let op werkgever! Je kan veroordeeld worden tot een cumul van schadevergoedingen voor discriminatie. In het vonnis van de Arbeidsrechtbank Antwerpen werd een onderneming veroordeeld tot drie maal de schadevergoeding wegens discriminatie (18 maanden loon in totaal)...
De jobbonus

De jobbonus

U bent werknemer en verdient minder dan 2.500€ bruto/maand? Indien u aan de voorwaarden voldoet, kan u in aanmerking komen voor de Vlaamse jobbonus. Wat zijn de voorwaarden?* U bent loontrekkend werknemer en betaalt de gewone RSZ-bijdragen (13,07%);* U heeft een...
Jobstudent en kinderbijslag

Jobstudent en kinderbijslag

De kinderbijslag wordt geregeld per gewest. Voor de drie regio’s geldt dat het recht onvoorwaardelijk blijft tot de leeftijd van 18 jaar. Vanaf 18 jarige leeftijd zijn er bijkomende voorwaarden. Het zijn de regels van het gewest waarin de jobstudent woont, die...