Tijdelijke korting op RSZ Q1 & Q2 2023

Tijdelijke korting op RSZ Q1 & Q2 2023

Het begrotingsakkoord voorziet een korting op patronale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Voor het derde en vierde kwartaal zou er een uitstel van betaling mogelijk zijn, echter is er voor kwartaal 3 & 4 nog geen definitieve regeling...
Let op voor meerdere schadevergoedingen!

Let op voor meerdere schadevergoedingen!

Let op werkgever! Je kan veroordeeld worden tot een cumul van schadevergoedingen voor discriminatie. In het vonnis van de Arbeidsrechtbank Antwerpen werd een onderneming veroordeeld tot drie maal de schadevergoeding wegens discriminatie (18 maanden loon in totaal)...
De jobbonus

De jobbonus

U bent werknemer en verdient minder dan 2.500€ bruto/maand? Indien u aan de voorwaarden voldoet, kan u in aanmerking komen voor de Vlaamse jobbonus. Wat zijn de voorwaarden?* U bent loontrekkend werknemer en betaalt de gewone RSZ-bijdragen (13,07%);* U heeft een...
Jobstudent en kinderbijslag

Jobstudent en kinderbijslag

De kinderbijslag wordt geregeld per gewest. Voor de drie regio’s geldt dat het recht onvoorwaardelijk blijft tot de leeftijd van 18 jaar. Vanaf 18 jarige leeftijd zijn er bijkomende voorwaarden. Het zijn de regels van het gewest waarin de jobstudent woont, die...
Werknemer valt in slaap. Dringende reden?

Werknemer valt in slaap. Dringende reden?

Het arbeidshof besliste dat een werknemer die in slaap was gevallen rechtmatig werd ontslagen omwille van dringende reden. Het betrof een werknemer binnen een bewakingsfirma die ’s nachts een winkel bewaakte. De werknemer had een soort bed gemaakt van...
Tijdelijke werkloosheid en vakantierechten in 2022

Tijdelijke werkloosheid en vakantierechten in 2022

De dagen tijdelijke werkloosheid corona in 2020 werden reeds gelijkgesteld voor de vakantierechten in 2021. Hiervoor ontving de werkgever een compensatie van de RSZ. Recent besliste de regering dat de dagen tijdelijke werkloosheid corona in 2021 gelijkgesteld worden...