Vaccinatieverlof corona

Vaccinatieverlof corona

Binnenkort krijgen de werknemers het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon, gedurende de tijd die nodig is om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Het gecreëerde wetsontwerp spreekt van ‘recht op klein verlet’. Het ontwerp...
Strengere controle op telewerk

Strengere controle op telewerk

De coronacijfers stagneren en er werd eerder al een verband gelegd met de toegenomen mobiliteit op de wegen. Het risico op een derde coronagolf is reëel. In het kader van de gedeeltelijke lockdown, werd telewerk opnieuw verplicht. Deze verplichting geldt niet wanneer...
Beschermingspremie voor tijdelijk werkloze werknemer

Beschermingspremie voor tijdelijk werkloze werknemer

De werknemer die in 2020 een bepaald aantal dagen tijdelijk werkloos was, zal een extra beschermingspremie ontvangen. Wie? Bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen, die in de periode van 1 maart 2020 tot 30 november 2020 minstens: 53...
Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021 naar 15 dagen

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021 naar 15 dagen

De werknemer die dit jaar vader of meeouder geworden is, heeft recht op tien dagen geboorteverlof. Deze tien dagen zijn op te nemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen worden betaald door de werkgever, de zeven daaropvolgende...